Kiểm toán Quốc gia Malaysia sử dụng công nghệ viễn thám cho kiểm toán môi trường

Toàn cảnh Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị chuyên đề lần thứ 7, Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị chuyên đề lần thứ 7, Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Phiên toàn thể thứ nhất Hội nghị chuyên đề lần thứ 7, Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top