Kiểm toán phát hiện gần 2000 tỉ chênh lệch ở 3 dự án BT trọng điểm

Dự án xây dựng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên. Ảnh: ST
Dự án xây dựng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên. Ảnh: ST
Dự án xây dựng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM