Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán quy hoạch điện lực, năng lượng tái tạo

Quy hoạch Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ bị kiểm toán trong năm 2022. Ảnh minh hoạ, nguồn EVN
Quy hoạch Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ bị kiểm toán trong năm 2022. Ảnh minh hoạ, nguồn EVN
Quy hoạch Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ bị kiểm toán trong năm 2022. Ảnh minh hoạ, nguồn EVN
Lên top