Kiểm toán Nhà nước: Caosu Bảo Long có dấu hiệu mua bán hoá đơn, trốn thuế

Công ty Caosu Bảo Long bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện có hành vi mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp. Ảnh minh hoạ: TBKT
Công ty Caosu Bảo Long bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện có hành vi mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp. Ảnh minh hoạ: TBKT
Công ty Caosu Bảo Long bị Kiểm toán Nhà nước phát hiện có hành vi mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) bất hợp pháp. Ảnh minh hoạ: TBKT
Lên top