Kiếm tiền khi người khác tiêu tiền, nghề xếp hàng lên ngôi dịp Black Friday

Người mua sắm đi qua một tấm biển quảng cáo hạ giá dịp Black Friday. Ảnh: AFP/Getty.
Người mua sắm đi qua một tấm biển quảng cáo hạ giá dịp Black Friday. Ảnh: AFP/Getty.
Người mua sắm đi qua một tấm biển quảng cáo hạ giá dịp Black Friday. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top