Kiểm soát giá xuất khẩu, ngăn “chảy máu” nguồn nguyên liệu ván bóc

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cần kiến nghị Bộ Tài Chính kiểm soát giá xuất khẩu ván bóc. Ảnh: Cao Cẩm
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cần kiến nghị Bộ Tài Chính kiểm soát giá xuất khẩu ván bóc. Ảnh: Cao Cẩm
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cần kiến nghị Bộ Tài Chính kiểm soát giá xuất khẩu ván bóc. Ảnh: Cao Cẩm
Lên top