Kiểm soát dịch bệnh, kinh tế Long An dự kiến phát triển 4-5%

Long An khá thành công thực hiện phương án "3 tại chỗ" duy trì sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: H.N
Long An khá thành công thực hiện phương án "3 tại chỗ" duy trì sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: H.N
Long An khá thành công thực hiện phương án "3 tại chỗ" duy trì sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: H.N
Lên top