Kiểm soát chặt, không để đối tác “thổi giá” khi góp vốn với tài sản công

Lên top