Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2020.  Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Ảnh: M.Q
Tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành cuối năm 2020. Ảnh: M.Q
Lên top