Kích cầu tàu du lịch: Chạy 3 chuyến, lỗ 18,5 triệu đồng

Đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo Soi Sim, vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top