Kích cầu nội địa: Nâng cao chất lượng hàng hóa dân mới chịu “mở hầu bao"

Nhiều hội chợ và các chương trình khuyến mại đang được thực hiện để kích cầu tiêu dùng nội địa. Ảnh: Khánh Vũ
Nhiều hội chợ và các chương trình khuyến mại đang được thực hiện để kích cầu tiêu dùng nội địa. Ảnh: Khánh Vũ
Nhiều hội chợ và các chương trình khuyến mại đang được thực hiện để kích cầu tiêu dùng nội địa. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top