Kích cầu du lịch: Tạo ra sản phẩm mới, điểm đến thú vị

Chương trình kích cầu du lịch được triển khai sớm tại Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: An Thượng
Chương trình kích cầu du lịch được triển khai sớm tại Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: An Thượng
Chương trình kích cầu du lịch được triển khai sớm tại Đà Nẵng sau dịch COVID-19. Ảnh: An Thượng
Lên top