Kích cầu du lịch hậu COVID-19 lần 2: "Lá bùa" giảm giá đã mất thiêng

Chiến lược kích cầu du lịch lần 2 cần chú trọng chất lượng dịch vụ chứ không chỉ giảm giá.
Chiến lược kích cầu du lịch lần 2 cần chú trọng chất lượng dịch vụ chứ không chỉ giảm giá.
Chiến lược kích cầu du lịch lần 2 cần chú trọng chất lượng dịch vụ chứ không chỉ giảm giá.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top