Kịch bản nào cho tỷ giá VND/USD trong năm 2021?

Tỷ giá được dự báo sẽ nhích nhẹ trong năm 2021. Ảnh TL
Tỷ giá được dự báo sẽ nhích nhẹ trong năm 2021. Ảnh TL
Tỷ giá được dự báo sẽ nhích nhẹ trong năm 2021. Ảnh TL
Lên top