Kì vọng Việt Nam bước vào thời đại bùng nổ “tiền di động”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông kì vọng Mobile Money sẽ tạo ra đột phá về thanh toán điện tử tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông kì vọng Mobile Money sẽ tạo ra đột phá về thanh toán điện tử tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông kì vọng Mobile Money sẽ tạo ra đột phá về thanh toán điện tử tại Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top