“Kì lân công nghệ” Việt Nam: Sau VNG là… khoảng trống

Theo World Startup Report, VNG là doanh gnhiệp Internet đầu tiên của Việt Nam đạt gái trị 1 tỉ USD.
Theo World Startup Report, VNG là doanh gnhiệp Internet đầu tiên của Việt Nam đạt gái trị 1 tỉ USD.
Theo World Startup Report, VNG là doanh gnhiệp Internet đầu tiên của Việt Nam đạt gái trị 1 tỉ USD.
Lên top