Khuyến mãi "điên cuồng", nửa tỉ người canh sale Ngày lễ độc thân 11.11

Alibaba dự báo sẽ có khoảng 500 triệu nhà cung cấp sẽ bán hàng trong ngày Lễ độc thân 11.11 năm nay. Ảnh: Jason Lee/ Reuters
Alibaba dự báo sẽ có khoảng 500 triệu nhà cung cấp sẽ bán hàng trong ngày Lễ độc thân 11.11 năm nay. Ảnh: Jason Lee/ Reuters
Alibaba dự báo sẽ có khoảng 500 triệu nhà cung cấp sẽ bán hàng trong ngày Lễ độc thân 11.11 năm nay. Ảnh: Jason Lee/ Reuters
Lên top