Khuyến cáo người tiêu dùng không mua kit test nhanh COVID-19 trôi nổi

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không mua kit test COVID-19 trôi nổi. Ảnh: MOIT
Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không mua kit test COVID-19 trôi nổi. Ảnh: MOIT
Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không mua kit test COVID-19 trôi nổi. Ảnh: MOIT
Lên top