Khủng hoảng thiếu than: Nhà máy nhiệt điện đầu tiên dừng 2 tổ máy, “mất” 10 triệu kWh/ngày

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, phường Hà Khánh, nằm ở trung tâm sản xuất than của Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, phường Hà Khánh, nằm ở trung tâm sản xuất than của Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, phường Hà Khánh, nằm ở trung tâm sản xuất than của Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top