Khung cảnh khác lạ khu chợ Tam Bạc đất cảng Hải Phòng về đêm

Khung cảnh im ắng, lặng lẽ về đêm tại các tuyến phố quanh chợ Tam Bạc (Hải Phòng). Ảnh Trần Vương
Khung cảnh im ắng, lặng lẽ về đêm tại các tuyến phố quanh chợ Tam Bạc (Hải Phòng). Ảnh Trần Vương
Khung cảnh im ắng, lặng lẽ về đêm tại các tuyến phố quanh chợ Tam Bạc (Hải Phòng). Ảnh Trần Vương