Khúc “be” tráng trên thị trường gọi xe

Nhờ khuyến mãi rầm rộ, cả đối tác tài xế và người dùng gọi xe Be tăng nhanh trong thời gian gần đây. Ảnh: T.L
Nhờ khuyến mãi rầm rộ, cả đối tác tài xế và người dùng gọi xe Be tăng nhanh trong thời gian gần đây. Ảnh: T.L
Nhờ khuyến mãi rầm rộ, cả đối tác tài xế và người dùng gọi xe Be tăng nhanh trong thời gian gần đây. Ảnh: T.L
Lên top