Khuất tất dự án 6.000m2 “đất vàng": Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc

Khu đất "vàng", nơi 4 cơ quan phải vào làm rõ
Khu đất "vàng", nơi 4 cơ quan phải vào làm rõ
Khu đất "vàng", nơi 4 cơ quan phải vào làm rõ
Lên top