Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khu vực nông thôn là thị trường tiềm năng cho mùa Tết