Khu vực đầu tư nước ngoài giúp xuất siêu 18,2 tỉ USD

Dự án Nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu. Ảnh: NLVN
Dự án Nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu. Ảnh: NLVN
Dự án Nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu. Ảnh: NLVN
Lên top