Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khu kinh tế Cửa khẩu Lào Cai được mở rộng lên gần 16.000ha