Khu du lịch Đầm Long (Ba Vì, Hà Nội): Việc đòi đất là không có cơ sở!