Khu du lịch chuyển hướng sản xuất nông nghiệp để cầm cự

Khu du lịch sinh thái Phước Sơn chuyển hướng sang nuôi cá, kiếm nguồn thu để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Ảnh: Phan Tuấn
Khu du lịch sinh thái Phước Sơn chuyển hướng sang nuôi cá, kiếm nguồn thu để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Ảnh: Phan Tuấn
Khu du lịch sinh thái Phước Sơn chuyển hướng sang nuôi cá, kiếm nguồn thu để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Ảnh: Phan Tuấn
Lên top