Không tiêu thụ được, người nuôi trồng thủy hải sản tại Đà Nẵng “kêu cứu”

40 tấn hải sản nuôi trồng tại Đà Nẵng “kêu cứu”. NHĐ
40 tấn hải sản nuôi trồng tại Đà Nẵng “kêu cứu”. NHĐ
40 tấn hải sản nuôi trồng tại Đà Nẵng “kêu cứu”. NHĐ
Lên top