Không thể viện lý do bất khả kháng, DN lo phạt trăm tỉ nếu chậm giao hàng

Lên top