Không thể rập khuôn một mô hình sản xuất cho tất cả doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong chống dịch và sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong chống dịch và sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Doanh nghiệp cần thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt trong chống dịch và sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Vũ Long
Lên top