Không thể chấp nhận "đường hỏng do mưa", cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có thể phải dừng thu phí

Nhìn trên cao của cao tốc đầu tiên của miền Trung. Ảnh: Đ.V
Nhìn trên cao của cao tốc đầu tiên của miền Trung. Ảnh: Đ.V
Nhìn trên cao của cao tốc đầu tiên của miền Trung. Ảnh: Đ.V
Lên top