Không riêng Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang đối mặt với khủng hoảng điện

Lên top