Không phải người Việt uống bia nhiều nhất thế giới

Việt Nam có thực sự là quốc gia nằm trong tốp tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới? Ảnh: PV
Việt Nam có thực sự là quốc gia nằm trong tốp tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới? Ảnh: PV