CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG PHẠM VŨ HỒNG:

“Không nên chạy theo cơn sốt giá đất bằng mọi giá”

Phòng TNMT Phú Quốc cũng nhộn nhịp theo cơn sốt giá đất. Ảnh: L.TÙNG
Phòng TNMT Phú Quốc cũng nhộn nhịp theo cơn sốt giá đất. Ảnh: L.TÙNG
Phòng TNMT Phú Quốc cũng nhộn nhịp theo cơn sốt giá đất. Ảnh: L.TÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top