Không lo thiếu thực phẩm dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Các quầy hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại các chợ vẫn mở bán bình thường, giá ổn định. Ảnh: Kh.V
Các quầy hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại các chợ vẫn mở bán bình thường, giá ổn định. Ảnh: Kh.V
Các quầy hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại các chợ vẫn mở bán bình thường, giá ổn định. Ảnh: Kh.V
Lên top