Không lo thiếu hàng hóa, lương thực, dù dịch COVID-19 phức tạp hơn

Hàng hóa thiết yếu, thực phẩm đầy ắp trong hệ thống siêu thị Big C. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa thiết yếu, thực phẩm đầy ắp trong hệ thống siêu thị Big C. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa thiết yếu, thực phẩm đầy ắp trong hệ thống siêu thị Big C. Ảnh: Vũ Long
Lên top