Không khoá điện thoại, cắt điện, nước với người chây ỳ nộp thuế

Sẽ không cắt điện, cắt nước với người chậm nộp thuế. Ảnh PV
Sẽ không cắt điện, cắt nước với người chậm nộp thuế. Ảnh PV