Không hạn chế khai thác các chuyến bay chở hàng hóa đi/đến TP. HCM

Các chuyến bay vận chở hàng hóa vẫn được khai thác bình thường. Ảnh HK.
Các chuyến bay vận chở hàng hóa vẫn được khai thác bình thường. Ảnh HK.
Các chuyến bay vận chở hàng hóa vẫn được khai thác bình thường. Ảnh HK.
Lên top