Không giảm giá thành sản xuất, bài toán "10 tỉ USD" của con tôm Việt khó đạt

Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Nuôi tôm siêu thâm canh tại Bạc Liêu.Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top