Không được vào đoàn thanh tra, nhưng được họp về... kết luận thanh tra

Đoàn Thanh tra Dự án Vườn Tài làm việc tại hiện trường dự án vào tháng 8.2018. Ảnh: H.H
Đoàn Thanh tra Dự án Vườn Tài làm việc tại hiện trường dự án vào tháng 8.2018. Ảnh: H.H
Đoàn Thanh tra Dự án Vườn Tài làm việc tại hiện trường dự án vào tháng 8.2018. Ảnh: H.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top