Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không được trích một đồng ngân sách nào để biếu xén cấp trên