Không dựa hẳn vào mũi nhọn kinh tế du lịch

Biển Đà Nẵng vắng du khách thời COVID-19. Ảnh: Tr.B
Biển Đà Nẵng vắng du khách thời COVID-19. Ảnh: Tr.B
Biển Đà Nẵng vắng du khách thời COVID-19. Ảnh: Tr.B
Lên top