Không đốt rơm rạ, nông dân miền Tây hái ra tiền từ mớ rơm khô thế nào?

Lên top