Không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản

Tình trạng sốt giá đất đang tiềm ẩn những rủi ro cho thị trường và nhà đầu tư. Ảnh LDO (minh họa).
Tình trạng sốt giá đất đang tiềm ẩn những rủi ro cho thị trường và nhà đầu tư. Ảnh LDO (minh họa).
Tình trạng sốt giá đất đang tiềm ẩn những rủi ro cho thị trường và nhà đầu tư. Ảnh LDO (minh họa).
Lên top