Không để thương lái “thổi” giá thịt lợn

Trại lợn tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHONG NGUYỄN - HÀ ANH CHIẾN
Trại lợn tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHONG NGUYỄN - HÀ ANH CHIẾN
Trại lợn tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PHONG NGUYỄN - HÀ ANH CHIẾN
Lên top