Không để thương lái lợi dụng virus Corona ép giá dưa hấu, thanh long

Xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Xe chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu do Trung Quốc đang nghỉ Tết. Ảnh: Kh.L
Lên top