5 mũi giáp công của kinh tế việt nam

Không để thị trường nội rơi vào tay doanh nghiệp ngoại

Hệ thống siêu thị Big C cùng với Metro đã được bán cho doanh nghiệp Thái Lan. 
Ảnh: long vũ
Hệ thống siêu thị Big C cùng với Metro đã được bán cho doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: long vũ
Hệ thống siêu thị Big C cùng với Metro đã được bán cho doanh nghiệp Thái Lan. Ảnh: long vũ
Lên top