Thu, quản lý thuế thương mại điện tử:

Không để sót người có doanh thu lớn từ YouTube

Kênh của YouTuber Thơ Nguyễn doanh thu ước tính mỗi năm vào khoảng 596.600 USD - 9,5 triệu USD (14 tỉ đồng - 224 tỉ đồng). Nguồn: D.H
Kênh của YouTuber Thơ Nguyễn doanh thu ước tính mỗi năm vào khoảng 596.600 USD - 9,5 triệu USD (14 tỉ đồng - 224 tỉ đồng). Nguồn: D.H
Kênh của YouTuber Thơ Nguyễn doanh thu ước tính mỗi năm vào khoảng 596.600 USD - 9,5 triệu USD (14 tỉ đồng - 224 tỉ đồng). Nguồn: D.H
Lên top