Không để nông sản ứ đọng do dịch COVID-19

Các mặt hàng nông sản được bày bán tại một trung tâm thương mại.  Ảnh: Vũ Long
Các mặt hàng nông sản được bày bán tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Vũ Long
Các mặt hàng nông sản được bày bán tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Vũ Long
Lên top