Không dễ giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn

Lãi suất cho vay trung và dài hạn được nhận định khó có thể giảm sâu. Ảnh: Bảo Chương
Lãi suất cho vay trung và dài hạn được nhận định khó có thể giảm sâu. Ảnh: Bảo Chương
Lãi suất cho vay trung và dài hạn được nhận định khó có thể giảm sâu. Ảnh: Bảo Chương
Lên top